facebook

Regulamin zajęć organizowanych w JumpFit.

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 661 343 562 lub osobiście w recepcji
 • Rezygnację z zarezerwowanych wcześniej zajęć należy zgłosić do godz. 10.00 w dniu zajęć na które dokonano rezerwacji.
 • Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach na które dokonano rezerwacji skutkować będzie pobraniem opłaty za niewykorzystane miejsce na zajęciach.
 • Dwukrotne nieodwołanie rezerwacji w miesiącu powoduje utratę miejsca zarezerwowanego w danej grupie.
 • JumpFit zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć po uzgodnieniu z zainteresowanymi.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć (nie z winy studia JumpFit) kwota wpłacona na poczet karnetu nie jest zwracana.
 • Na wykupiony karnet może „wchodzić” wyłącznie osoba, na którą karnet jest zapisany. Nie ma możliwość by z jednego karnetu korzystały dwie osoby jednocześnie lub na zmianę.
 • Istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie. Opłata manipulacyjna o przepisanie karnetu wynosi 20zł.
 • Warunkiem potwierdzenia udziału w zajęciach Pole Dance jest wpłata zaliczki w wysokości 30zł, która wliczana jest w cenę karnetu. Nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik zajęć nie zgłosi swojej nieobecności 24h przed zalanowanym treningiem. Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej dzień przed zajęciami- wypały zaliczki można dokonać osobiście w studio lub na konto (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 • Karnet 4-wejścia upoważnia do uczestnictwa 1x w tygodniu, karnet 8-wejść upoważnia do uczestnictwa nie mniej niż 2x w tygodniu w zajęciach.
 • Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien być świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas treningu.
 • Studio nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć.

Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Minimalna ilość ćwiczących na zajęciach zorganizowanych to 3-4 osoby.

Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.